جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدام در لغت نامه دهخدا

آدام

(ع اِ) جِ اِدام و اَديم.

کلمات مشابه