جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آداک در لغت نامه دهخدا

آداک

(اِ) آدَک. اَداک. خشکي ميان آب. آبخو. آبخوست. جزيره.

کلمات مشابه