جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آداران در لغت نامه دهخدا

آداران

(اِخ) نام محلي کنارهء راه طهران بچالوس ميان پورکان و دارپان در شصت و يک هزار و سيصد گزي طهران.

کلمات مشابه