جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخیسه در لغت نامه دهخدا

آخیسه

[سَ / سِ] (اِ) پيش آهنگ گلهء گوسفند. || سنگ ميل که بر سر فرسنگها نهند نشانه را.

کلمات مشابه