جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخیزگر در لغت نامه دهخدا

آخیزگر

[گَ] (ص مرکب) رهاص. ديوارزن. مهره زن (مراد از مهره هر يک از طبقات گلين است که در چينه اي برهم نهند).

کلمات مشابه