جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آئرپلان در لغت نامه دهخدا

آئرپلان

[ءِ رُ] (فرانسوي، اِ)(1) هواپيما. طياره. آسمان پيما.
(1) - Aeroplane.

کلمات مشابه