جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخیز در لغت نامه دهخدا

آخیز

(اِ) قالب خشت. مهرهء ديوار. رهص. باخز.

کلمات مشابه