جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخوندمحله در لغت نامه دهخدا

آخوندمحله

[مَ حَلْ لَ] (اِخ) مرکز خرهء سخت سر در تنکابن مازندران، نزديک رامسر، ميان راه رامسر بلنگرود و رامسر و درياپسته در 484700 گزي تهران.

کلمات مشابه