جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخوندلی لی در لغت نامه دهخدا

آخوندلی لی

(اِخ) رجوع به باغ آخوندلي لي شود.

کلمات مشابه