جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخوندک در لغت نامه دهخدا

آخوندک

[خو / خُنْ دَ] (اِ مرکب)(1) نام عام دو حشره از ملخ بزرگتر با پاهاي بلند و سري بزرگ برنگ سبز.
(1) - Metalleutica splendida, Charododes cancellata.

کلمات مشابه