جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخوره در لغت نامه دهخدا

آخوره

[خُ رَ / رِ] (اِ) رجوع به آخره شود.

کلمات مشابه