جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخور سنگین در لغت نامه دهخدا

آخور سنگین

[خُ رِ سَ] (ترکيب وصفي، اِ مرکب) رجوع به آخر سنگين شود.

کلمات مشابه