جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخور خشک در لغت نامه دهخدا

آخور خشک

[خُ رِ خُ] (ترکيب وصفي، اِ مرکب) آخُرِ خشک. آخري که علوفه در آن نباشد. || آخر بي آب. || مجازاً، جايي که نعمت و رفاه در آن نيست.

کلمات مشابه