جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخورچی در لغت نامه دهخدا

آخورچی

[خُرْ] (ص مرکب، اِ مرکب)آخرچي. جلودار اسبان :
تو مگو کآن بنده آخورچيّ ماست
اين بدان که گنج در ويرانه ها است.مولوي.
رجوع به آخرچي شود.

کلمات مشابه