جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخنیه در لغت نامه دهخدا

آخنیه

[خِ ني يَ] (ع اِ) کمانها.

کلمات مشابه