جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخنی در لغت نامه دهخدا

آخنی

[خِ ني ي] (ع اِ) جامهء بخط. ثوب مخطط. گليم سياه نرم که نصاري پوشيدندي. کتان رديّ.

کلمات مشابه