جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخمسه در لغت نامه دهخدا

آخمسه

[مَ / مُ سَ / سِ] (اِ) آخمشه. رجوع به آخسمه شود.

کلمات مشابه