جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخشیگان در لغت نامه دهخدا

آخشیگان

(اِ) جِ آخشيگ.

کلمات مشابه