جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب انبار در لغت نامه دهخدا

آب انبار

[اَمْ] (اِ مرکب) خانه اي در زير قسمتي از بنا حفر کرده ذخيره کردن آب را. || پارگين. (ربنجني). || آبدان. آبگير. تالاب. مصنع. بَرْخ.

کلمات مشابه