جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخشیگ در لغت نامه دهخدا

آخشیگ

(اِ) رجوع به آخشيج شود.

کلمات مشابه