جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخشمه در لغت نامه دهخدا

آخشمه

[شَ / شُ مَ / مِ] (اِ) رجوع به آخسمه شود.

کلمات مشابه