جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخشام زدن در لغت نامه دهخدا

آخشام زدن

[زَ دَ] (مص مرکب) (از ترکي آقشام به معني شام و شبانگاه) آقشام زدن. زدن نوبت بر در پادشاهان و حکام گاه فروشدن آفتاب.

کلمات مشابه