جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخش در لغت نامه دهخدا

آخش

[خِ] (صوت) از اصوات، و حکايت از درد يا خوشي کند.

کلمات مشابه