جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخسمه در لغت نامه دهخدا

آخسمه

[سَ / سُ مَ / مِ] (اِ) آخمسه. اَخْسمه. اَخْمسه. شرابي که از ذرت و جو يا برنج و ارزن کنند. بوزه. و اقسما معرب آن است.

کلمات مشابه