جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخرین در لغت نامه دهخدا

آخرین

[خِ] (ص نسبي) بترکيب فارسي بمعني پسين و واپسين. ج، آخرينان: آخرين نفس، آخرين لحظه.

کلمات مشابه