جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخرین در لغت نامه دهخدا

آخرین

[خِ] (ع ص، اِ) جِ آخِر. بازپسينان.

کلمات مشابه