جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخری در لغت نامه دهخدا

آخری

[خِ] (ص نسبي) در محاورهء عامه بجاي آخرين به معني پسين.

کلمات مشابه