جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخره در لغت نامه دهخدا

آخره

[خُ رَ / رِ] (اِ) آخوره. آخُرک. ترقوه. چنبرهء گردن. || گودي که در ميان تودهء خاک کنند تا در آن آب ريزند گل ساختن را. || طويله، به معني طنابي دراز و برکشيده که چندين اسب بدو توان بستن :
تيغ زنان ميرسد خسرو انجم ز شرق
کو همه شب دررميد زآخرهء کهکشان.
عزالدين شرواني.

کلمات مشابه