جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخرنفس در لغت نامه دهخدا

آخرنفس

[خِ نَ فَ] (اِ مرکب) رمق. نيم جان. باقي جان. حشاشه. نيمهء جان. دَم واپسين.

کلمات مشابه