جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخر کردن در لغت نامه دهخدا

آخر کردن

[خِ کَ دَ] (مص مرکب)بپايان رسانيدن.

کلمات مشابه