جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخرکانک در لغت نامه دهخدا

آخرکانک

[خُ نَ] (اِخ) نام شهري بدهستان مازندران و نسبت بدان آخري باشد. (فيروزآبادي). و از آنجاست اسماعيل بن احمد و عباس بن احمدبن فضل. رجوع به آخُر شود.

کلمات مشابه