جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخر کار در لغت نامه دهخدا

آخر کار

[خِ رِ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب)انتها و عاقبت و نهايت امر. آخرالامر.

کلمات مشابه