جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخر شدن در لغت نامه دهخدا

آخر شدن

[خِ شُ دَ] (مص مرکب)بپايان رسيدن. برسيدن. سر آمدن. بانجام رسيدن :
روز هجران و شب فرقت يار آخر شد
زدم اين فال و گذشت اختر و کار آخر شد.
حافظ.

کلمات مشابه