جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخرزمان در لغت نامه دهخدا

آخرزمان

[خِ زَ] (اِ مرکب) آخرالزّمان. قسمت واپسين از دوران که بقيامت پيوندد :
خواهم شدن بکوي مغان آستين فشان
زين فتنه ها که دامن آخرزمان گرفت.
حافظ.
از آن زمان که فتنهء چشمت بمن رسيد
ايمن ز شر فتنهء آخرزمان شدم.
حافظ.
-پيغمبر آخرالزمان يا آخرزمان؛ رسول خاتم، صلوات اللهعليه.
-مهدي آخرزمان؛ مهدي موعود عليه السلام.

کلمات مشابه