جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخر رستم در لغت نامه دهخدا

آخر رستم

[خُ رِ رُ تَ] (اِخ) نام محلي بوده در نزديکي ري: سلطان از انبط برفت و بدر ري به آخر رستم فرود آمد، عباس به اردهن گريخت. (راحه الصدور).

کلمات مشابه