جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخر رحل در لغت نامه دهخدا

آخر رحل

[خِ رِ رَ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) دنبالهء پالان که راکب بدان تکيه زند.

کلمات مشابه