جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخردست در لغت نامه دهخدا

آخردست

[خِ دَ] (اِ مرکب) آخربار. || پايان خانه، و مرادف آن صف نعال و پاي ماچان است. || داو آخر قمار که دست آخر هم گويند. || آخر و پايان کار.

کلمات مشابه