جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخرخشک در لغت نامه دهخدا

آخرخشک

[خُ خُ] (ص مرکب)آخورخشک. آنکه چيزي ندارد. فقير.

کلمات مشابه