جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخر خشک در لغت نامه دهخدا

آخر خشک

[خُ رِ خُ] (ترکيب وصفي، اِ مرکب) آخورِ خشک. مقابل آخُرِ چرب.

کلمات مشابه