جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخربین در لغت نامه دهخدا

آخربین

[خُ] (نف مرکب) آنکه از دوستي نظر بسود و نفع دارد و بس.

کلمات مشابه