جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخر بیت در لغت نامه دهخدا

آخر بیت

[خِ رِ بَ / بِ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) قافيه.

کلمات مشابه