جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخران در لغت نامه دهخدا

آخران

[خَ] (ع اِ) دو پستان شتر که پيوستهء بهم است، در دنبال قادمان.

کلمات مشابه