جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخرالنهر در لغت نامه دهخدا

آخرالنهر

[خِ رُنْ نَ] (اِخ) (اصطلاح فلک) نام يکي از ثوابت از قدر اول بر منتهاي صورت نهر، و آن را ظليم نيز نامند.

کلمات مشابه