جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخرالزمان در لغت نامه دهخدا

آخرالزمان

[خِ رُزْ زَ] (ع اِ مرکب)رجوع به آخرزمان شود :
تو فتنهء آخرالزماني
من سعدي آخرالزمانم.سعدي.

کلمات مشابه