جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخذه در لغت نامه دهخدا

آخذه

[خِ ذَ] (ع ص) تأنيث آخذ. || (اِمص) سستي در عضو. جمود.

کلمات مشابه