جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخته بیگی در لغت نامه دهخدا

آخته بیگی

[تَ / تِ بَ / بِ] (حامص مرکب) اَخْته بيگي. سمت و شغل آخته چي يا آخته بيگ.

کلمات مشابه