جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخته در لغت نامه دهخدا

آخته

[تَ / تِ] (ترکي، ص)خايه برکشيده. خصي کرده از جانوران و خاصه اسب و خروس. اَخته.

کلمات مشابه