جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبایان در لغت نامه دهخدا

آبایان

(اِخ) آباياني. نام کوهي است که گويند ارتفاع آن چهل فرسنگ است.

کلمات مشابه