جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آختاچی در لغت نامه دهخدا

آختاچی

(ترکي، ص مرکب، اِ مرکب)شاه و فرمانروايي که دست نشانده و تابع شاه و فرمانروايي بزرگتر باشد.

کلمات مشابه