جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آخال تکه در لغت نامه دهخدا

آخال تکه

[تِکْ کَ] (اِخ) نام واحه اي از ترکستان روس در دامنهء قبه داغ، و رود اترک از آنجا گذرد.

کلمات مشابه